Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

nieziemskaa
-chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
-czym jest 'to' ?
-przyszłością.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaweruskowa weruskowa
nieziemskaa
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viaweruskowa weruskowa
nieziemskaa
Kochanie bardzo sprowadza do parteru. I jeżeli jest naprawdę kochaniem, nigdy się nie karmi ideami. Bo kochanie kogoś zawsze sprowadza się do tego, że umyjesz, posprzątasz, przebaczysz - do takich bardzo namacalnych rzeczy.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaweruskowa weruskowa
nieziemskaa
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane... biodra, plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki  w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość.
— ams
Reposted fromfendi fendi viaweruskowa weruskowa
nieziemskaa
Zadzwoniłam do niego. Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla niego. Pomyślałam, że nie chciałabym mieć faceta, do którego będę wstydziła się zadzwonić. Właśnie z tego powodu wykręciłam jego numer telefonu. Pierwszy raz od dawna nie bałam się tej rozmowy. Wiedziałam, że jeżeli nie będzie miał ochoty ze mną rozmawiać to po prostu nie jest facet dla mnie. Zawsze lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej, niż później.
— przemyślenia.

April 02 2015

nieziemskaa
Jest nam dobrze.
Chyba dobrze.
Chyba nam.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompesy pesy viaaneth aneth
nieziemskaa
Znudziło mnie moje ciało.
Na próżno przez tyle lat
staram się je wytresować,
głodzę, polewam lodowatą wodą,
biczuję pracowicie

[...]

Którejś nocy
zostawię je pod opieką twoich rąk
i odejdę.

Chociaż na chwilę.
— Anna Świrszczyńska, "Genialne ciało jogi"
Reposted fromnervure nervure viaaneth aneth
4091 67f6 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaLelja Lelja
nieziemskaa
Tęsknie za spaniem z facetem. Na końcach łóżka, ledwo się dotykając, poza jego ręką na twojej tali.  Jeśli obudziłabym się, przerażona... samą sobą. Chciałabym czuć, że on tam leży, że nie jestem sama.
— "Chirurdzy" A. Shepard
Reposted fromtszttszt tszttszt viaweruskowa weruskowa
nieziemskaa
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
nieziemskaa
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaweruskowa weruskowa
nieziemskaa
0990 0a95 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaaneth aneth
nieziemskaa
0281 b6b2
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaaneth aneth

March 31 2015

nieziemskaa
9851 aca0
Reposted frombirke birke
nieziemskaa
1419 426f
Reposted fromkarosia karosia
nieziemskaa
2248 1b44
Reposted fromkarosia karosia
nieziemskaa
przeprosić można kogoś, kogo sę potrąciło na ulicy a nie kogoś, kogo się miało w dupie przez kilka miesięcy
— :)
Reposted fromSalute Salute viaweruskowa weruskowa

March 30 2015

nieziemskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl