Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

nieziemskaa
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viainsidemylove insidemylove
nieziemskaa
nieziemskaa
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viainsidemylove insidemylove
nieziemskaa
5491 11c6 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viainsidemylove insidemylove

April 13 2015

nieziemskaa
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaruk0la ruk0la

April 10 2015

5022 83f3 500

lovelydyedlocks:

#ShareIG Cut ma hurrr 😛✂️✂️ also wearing my 🍊💄 from @mc_cosmetics 😘❤️💋

amythemermaidx

Reposted fromdftbangela dftbangela
nieziemskaa
6315 e043
Reposted fromdrinkcoffee drinkcoffee
7186 2812 500
Reposted fromkristenaileen kristenaileen
nieziemskaa
0746 47bf
Reposted frompeluda peluda viaaneth aneth

April 09 2015

nieziemskaa
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum
nieziemskaa
9197 2612
Reposted fromivelon ivelon
nieziemskaa
6807 1447 500
The whole truth about Mr. Grey! <3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nieziemskaa
Ale brak Ci odwagi, brak Ci odwagi na...
Coś więcej
— B.R.O "Róża"
Reposted fromfuckinmess fuckinmess
nieziemskaa
9755 6fb3
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
nieziemskaa
0109 4bce
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
nieziemskaa
Jestem nijaka ni fajna ni mila ni potrzebna
— wnioski tego dnia
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta

April 07 2015

nieziemskaa
3056 f0c5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
nieziemskaa
Dał mi na przykład to uczucie, gdy wydaje ci się, że za chwilę oszalejesz z pożądania. I wiesz przy tym na pewno, że się spełni. Umiał opowiedzieć mi baśń o każdym kawałku mojego ciała. Nie było chyba takiego, którego nie dotknął lub nie posmakował. Gdyby miał czas, pocałowałby każdy włos na mojej głowie. Każdy po kolei. Przy nim zawsze chciałam rozebrać się jeszcze bardziej.
— "S@motność w sieci" J.L Wiśniewski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
nieziemskaa
Posmakowałem jej. I do mnie dotarło, że całe życie głodowałem.
Reposted fromaneth aneth

April 04 2015

nieziemskaa
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta sie jakoś ułoży. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl